Dokumenty

DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut Przedszkola 340.pdf
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci.pdf
Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf
Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią.pdf
REGULAMIN PLACU ZABAW .PDF
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI PRZEDSZKOLNEJ.PDF
Zgoda na wykorzystanie wizerunku_wycieczki_badania.pdf
pełnomocnictwo – przekazywanie informacji o dziecku.pdf
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy.pdf
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE OPINII O DZIECKU. PDF
ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 340 W SPRAWIE PROFILAKTYKI CHORÓB WIRUSOWYCH .PDF
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ. PDF
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ. PDF
REGULAMIN WYCIECZEK

DOKUMENTY DLA RODZICA W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM PLACÓWKI Z POWODU COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I RODZICÓW NA TERENIE PRZEDSZKOLA. PDF
OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM.PDF
ZAS -36. PDF
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

ŻYWIENIE

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za posiłki.pdf
Podanie o zwrot opłat za żywienie
Zarządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.pdf
Zarządzenie dyrektora Przedszkola nr 340 w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej.pdf
Ustawa o żywieniu.pdf

REKRUTACJA

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola
Deklaracja potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego.pdf

DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE

OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 RODZICE INDYWIDUALNIE UBEZPIECZAJĄ SWOJE DZIECI W WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ.

ROZMIAR CZCIONKI
Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Ok