Nasi specjaliści

PSYCHOLOG

 • PANI KAROLINA LUBIEJEWSKA

 • WTOREK: 12:30 – 15:30
  CZWARTEK: 8:00 – 10:00
  PIĄTEK: 8:00 – 14:00

  GODZINA DOSTĘPNOŚĆI W KAŻDY CZWARTEK OD 7:00 DO 8:00

 • PANI MARTA BOTWIŃSKA

 • CZWARTEK: 08:00 – 14:00

LOGOPEDA

 • PANI PAULINA JAKIMIAK

 • PONIEDZIAŁEK: 9:30 – 14:00
  WTOREK: 8:30 – 15:00
  ŚRODA: 9:00 – 14:30
  PIĄTEK: 8:30 – 15:00

  GODZINA DOSTĘPNOŚĆI W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 8:30 DO 9:30

PEDAGOG SPECJALNY/TERAPEUTA SI

 • PANI SABINA ŻARSKA

 • WTOREK: 8:30 – 16:30
  ŚRODA: 13:00-16:00

ETAPY ROZWOJU MOWY

W czasach, gdy rozwój mowy dziecka jest coraz bardziej nurtującym tematem, każdy rodzic powinien zapoznać się z podstawowymi wiadomościami z zakresu rozwoju mowy dziecka. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie wykrycie odstępstw od norm jakie w danym wieku występują. Poszczególne głoski pojawiają się w różnym (odpowiednim dla wieku dziecka) czasie, dlatego materiał ten będzie dla Państwa punktem odniesienia w ocenie rozwoju mowy dzieci. Ważną informacją jest także sposób oddziaływania na dziecko – bez wiedzy o normach rozwojowych mowy zamiast dziecku pomoc, możemy zaszkodzić wymagając od dziecka głosek czy wyrażeń, których on na danym etapie rozwoju nie jest w stanie poprawnie wyartykułować.
Czynność mowy jest sprawnością, którą człowiek nabywa na drodze uwarunkowań społecznych (poprzez kontakt z otoczeniem ludzkim). Zanim dziecko nauczy się wyrażać swoje myśli poprzez mowę, musi przejść przez kilka etapów, dzięki którym stopniowo osiągnie tę umiejętność. Rozwój mowy jest procesem wolniejszym w porównaniu do rozwoju ruchowego dziecka, gdyż rozwija się ono zgodnie z dojrzewaniem części aparatu artykulacyjnego. Pragnę także podkreślić że nie przebiega on jednakowo u każdego dziecka. Rozwój mowy dziecka jest więc zależny od rozwoju psychofizycznego i zależne od środowiska w jakim się rozwija.

W rozwoju mowy wyróżniamy okresy:

 • okres melodii (okres przygotowawczy) 0 – 1 roku życia
 • okres wyrazu – 1 – 2 rok życia
 • okres zdania – 2 – 3 rok życia
 • okres swoistej mowy dziecięcej – 3 – 7 rok życia

OKRES MELODII

Za normę uznajemy, gdy dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, głużenia, następnie gaworzenia; dziecko zaczyna reagować na mowe a pod koniec pierwszego roku dziecko zaczyna wymawiać pierwsze wyrazy, np.: da, mama, tata.

OKRES WYKAZU

Dziecko posługuje się wszystkimi samogłoskami (oprócz ą, ę). Realizowane w tym okresie samogłoski to: p, m, b, f, v, t, d, n, ś, ź, ć, dź, k, g, h/ch, ń (pozostałe spółgłoski zastępuje innymi). Upraszcza wyrazy np.: daj => da, już => uś

OKRES ZDANIA

Mowa ulega dalszemu doskonaleniu. Dziecko realizuje wszystkie samogłoski. Ze spółgłosek wymawia : (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li). Dziecko zaczyna mówić zdaniami 2 – 3 wyrazowymi.

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ

Dziecko trzyletnie powinno wymawiać dźwięki : a, e, u, o, i, y, ą, ę, p, pi, b, bi, m, mi, f, fi, w, wi, t, d, n, ń, l, li, ś, ź, ć, dź, k, ki, g, gi, ch, j. U dziecka trzyletniego głoski [s, z, c, dz] oraz [sz, ż, cz, dż] mogą być wymawiane jako [ś, ź, ć, dź] jest to norma językowa. Głoska [r] jest zniekształcana na [l] lub [j].

Mowa czterolatka staje się dokładniejsza. Głoski [s, z, c, dz] powinny brzmieć prawidłowo, a także powinny być wymawiane z zamkniętymi zębami (język nie może wysuwać się miedzy zęby). U niektórych dzieci [l] przechodzi w drżące [r]. Niekiedy głoski [sz, ż, cz, dż] wymawiane są jako [s,z,c,dz] a głoska [r] dalej jako [l] jest to w tym wieku dozwolona prawidłowość rozwojowa.

UWAGA! Poprzez wymuszanie nieprawidłowej wymowy [r] możemy doprowadzić do uaktywnienia zakończenia podniebienia miękkiego i tym samym wytworzenia wady wymowy czyli tzw. r francuskiego

Pięcio/sześciolatek wymawia prawidłowo głoski szumiące [sz, ż, cz, dż] a także głoskę [r]. Czasami dochodzi do hiperpoprawności np.: lustro => rustro, jednak nie należy się tym przejmować gdyż jest to etap przejściowy po opanowaniu tej głoski.

Siedmiolatek ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek języka polskiego (zakończył rozwój mowy).

ROZMIAR CZCIONKI
Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Ok