Dyżur wakacyjny 2018 2019

DYŻUR WAKACYJNY 2018 2019

SZANOWNI PAŃSTWO,

  1. ŻEBY DOSTAĆ SIĘ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NALEŻY SKORZYSTAĆ Z WIDEODOMOFONU. LISTA NUMERÓW DO GRUP DOSTĘPNA JEST PRZY FURTCE ORAZ DRZWIACH WEJŚCIOWYCH.  W PORANKU PIERWSZEGO DNIA POBYTU PAŃSTWA DZIECKA W NASZEJ PLACÓWCE PROSIMY O ŁĄCZENIE SIĘ Z GRUPĄ ŻÓŁTĄ. W NASTĘPNYCH DNIACH W GODZINACH 6.45-7.30 PROSIMY O ŁĄCZENIE SIĘ  GRUPĄ ŻÓŁTĄ. W PÓŹNIEJSZYCH GODZINACH ODPOWIEDNIO Z GRUPAMI, W KTÓRYCH PRZEBYWAĆ BĘDZIE PAŃSTWA DZIECKO. (LISTY  I GODZINY PRACY GRUP WYWIESZONE BĘDĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZY WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA).
  2. JEŚLI DZIECKO PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO BĘDĄ ODBIERAĆ INNE OSOBY POZA RODZICAMI /OPIEKUNAMI PRAWNYMI, BARDZO PROSIMY O POBRANIE ZE STRONY PRZEDSZKOLA DRUKU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA(ZAKŁADKA -DOKUMENTY), A NASTĘPNIE DOSTARCZENIE JEGO WYPEŁNIONEGO DO WYCHOWAWCY GRUPY.
  3. INFORMUJEMY,ŻE PRZEZ PIERWSZE DNI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NAUCZYCIEL MOŻE POPROSIĆ O OKAZANIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  PODCZAS ODBIORU DZIECKA NAWET RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA. BARDZO PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE!
  4. PROSIMY O WYPOSAŻENIE DZIECI W PODPISANY WOREK Z KAPCIAMI ORAZ UBRANIAMI NA ZMIANĘ ( W RAZIE POTRZEBY).
  5. DZIECI MALUCHOWE BĘDĄ LEŻAKOWAĆ PO OBIEDZIE (W OKRESIE WAKACJI NIE PRZEBIERAMY SIĘ W PIŻAMY). MOŻNA PRZYNIEŚĆ  PODPISANĄ PODUSZECZKĘ.
Zapisy na dyżury wakacyjne w M.st.Warszawa odbywają się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji na dyżur letni, który dla rodziców zostanie uruchomiony 19 marca 2019r. o godz. 9.00  pod adresem:  https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl
Na stronach Biura Edukacji zostały opublikowane zasady dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych M.st.Warszawy w 2019r. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zasadami, harmonogramem i wykazem dyżurujących przedszkoli, które znajdują się w załączniku oraz na stronie Biura Edukacji (link poniżej) i postępowanie zgodnie z wytycznymi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wykazem  dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu zaplanowano w terminie 1 – 12 lipca 2019r.
Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
KONTO ŻYWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLA NR 340 „KASZTANOWEGO LUDKA”
77 1030 1508 0000 0005 5021 6051
Dzienna stawka za żywienie wynosi 10 zł.