Dyżur wakacyjny 2018 2019

DYŻUR WAKACYJNY 2018 2019

Zapisy na dyżury wakacyjne w M.st.Warszawa odbywają się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji na dyżur letni, który dla rodziców zostanie uruchomiony 19 marca 2019r. o godz. 9.00  pod adresem:  https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl
Na stronach Biura Edukacji zostały opublikowane zasady dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych M.st.Warszawy w 2019r. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zasadami, harmonogramem i wykazem dyżurujących przedszkoli, które znajdują się w załączniku oraz na stronie Biura Edukacji (link poniżej) i postępowanie zgodnie z wytycznymi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wykazem  dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu zaplanowano w terminie 1 – 12 lipca 2019r.
Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
KONTO ŻYWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLA NR 340 „KASZTANOWEGO LUDKA”
77 1030 1508 0000 0005 5021 6051
Dzienna stawka za żywienie wynosi 10 zł.