Dyżur wakacyjny 2019/2020

DYŻUR WAKACYJNY 2019/2020

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju uproszczono nieco  zasady zapisów na dyżur wakacyjny w Warszawie. Wprowadzone zmiany znoszą obowiązek występowania z wnioskiem o wydanie hasła do systemu elektronicznego oraz obowiązek składania wersji papierowej wniosku. Hasła dostępu zostaną wygenerowane dla wszystkich Rodziców (nawet dla tych, którzy nie będą zainteresowani dyżurem wakacyjnym) i wysłane drogą elektroniczną. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem, zawierającym uproszczone zasady i nowy harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny.

Uwaga! Zmiany zasad zapisu na dyżur wakacyjny

Zapisy na dyżury wakacyjne w M.st.Warszawa odbywają się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji na dyżur letni, który dla rodziców zostanie uruchomiony 25 marca 2020r. o godz. 9.00 pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

Na stronach Biura Edukacji zostały opublikowane zasady dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych M.st.Warszawy w 2020r. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zasadami, harmonogramem i wykazem dyżurujących przedszkoli, które znajdują się w załączniku oraz na stronie Biura Edukacji (link poniżej) i postępowanie zgodnie z wytycznymi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wykazem dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu zaplanowano w terminie 20 lipca – 7 sierpnia 2020r.

Wykaz dyżurów w przedszkolach :
warszawa_przedszkola_opieka_2020_publikacja_2
Wykaz dyżurów w placówkach szkolnych :
Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
KONTO ŻYWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLA NR 340 „KASZTANOWEGO LUDKA”
77 1030 1508 0000 0005 5021 6051