Wycieczka do Muzeum Warszawy-grupa pomarańczowa

29 listopada grupa pomarańczowa z Przedszkola 340 wybrała się do Muzeum Warszawy na zajęcia edukacyjne pt: „Temat rzeka”. Podczas lekcji dzieci pogłębiły swoją wiedzę dotyczącą Warszawy, a także mogły zobaczyć  jak wyglądała rzeka Wisła w różnych epokach. Dzieci dowiedziały się również jaką rolę dawniej odgrywała Wisła dla swoich mieszkańców. Na zakończenie spotkania dzieci wspólnie z animatorem stworzyły trójwymiarowe  przedstawienie Wisły i jej otoczenia.