PROJEKT : MUZYKA TO JA – PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE MUZYKI- Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.

W marcu, kasztanowe ludki z najstarszych grup rozpoczęły realizację projektu „MUZYKA TO JA – PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE MUZYKI” współfinansowanego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Celem projektu jest rozwój zainteresowań, aktywności oraz umiejętności muzycznej wśród pięciolatków. Pierwsze zadanie zrealizowane w ramach projektu to udział w warsztatach bębniarskich, podczas których pod kierunkiem instruktora dzieci uczyły się podstawowych technik wydobywania dźwięków wykorzystując w tym celu różnego rodzaju bębnów między innymi afrykańskich- djembe czy pudeł akustycznych. Kolejnym działania w ramach projektu to uczestniczenie w zajęciach „Kuźnia talentów”, których celem jest  zaszczepienie pasji artystycznej poprzez stały kontakt ze światem muzyki, poznanie różnych gatunków muzyki, autorów, artystów, a także rozwijanie umiejętności autoprezentacji muzycznej.  Dzieci miały również okazję spotkać się z uczniami i nauczycielami Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z instrumentami muzycznymi takimi jak klarnet, trąbka, skrzypce, lira korbowa, a także wysłuchaniu koncertu w wykonaniu uczniów i nauczycieli  wykorzystaniem wyżej wspomnianych instrumentów. Przed dziećmi jeszcze wiele ciekawych i twórczych działań, które będą realizowane przez następne dwa miesiące.