OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

Wrzesień to miesiąc, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. W tym roku również nasze kasztanowe ludki,  zaopatrzone w rękawice i worki na śmieci wzięły udział w Akcji „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!” Głównym celem podjętych działań było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska, a także kształtowanie dobrych nawyków ekologicznych.