Dokumenty

DOKUMENTY DO POBRANIA

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy.pdf
Zgoda na wykorzystanie wizerunku_wycieczki_badania.pdf
Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci.pdf
Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf
Załączniki do procedury przyprowadzania i odbioru dziecka.pdf
Statut Przedszkola 340.pdf

ŻYWIENIE

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za posiłki.pdf
Zarządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przeszkolach i szkołach.pdf
Zarządzenie w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach.pdf
Ustawa o żywieniu.pdf

REKRUTACJA

Deklaracja potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego.pdf

DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE

Infromacja o produkcie ubezpieczeniowym_AVIVA.pdf
Warunki szczególne oferty ubezpieczenia_AVIVA.pdf
Instrukcja zgłoszenia szkody.pdf
Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu.pdf
Polisa.pdf