DOKUMENTY Z MINISTERSTWA EDUKACJI

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli _2018.08.29.pdf
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów _2018.08.29.pdf
Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania.pdf