Zadania priorytetowe

  1. Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania dziecięcej twórczości w różnych obszarach aktywności.
  2. Integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom – przedszkole – środowisko.
  3. Stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka.
  4. Wychowanie dziecka do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
  5. Przygotowanie dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych.
  6. Modernizacja i wzbogacenie bazy przedszkolnej o wyposażenie niezbędne do realizacji wizji.
  7. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury korzystając z ich oferty kulturalno-oświatowej.
  8. Udział w konkursach i festiwalach organizowanych dla dzieci.
  9. Wykorzystywanie innowacji(rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka) i programy autorskie (Program wychowania przez sztukę, program pro-zdrowotny)w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Nasi Nauczyciele

mgr Urszula Mirowska
mgr Urszula MirowskaDyrektor Przedszkola 340
Szanowni Państwo, jestem nauczycielem z 27- letnim doświadczeniem, stanowisko dyrektorskie pełnię od 10 lat.
mgr Joanna Iwańczuk
mgr Joanna IwańczukNauczyciel dyplomowany
Staż pracy: 16 lat
Jestem osobą pogodną i otwartą. Moimi atutami są: cierpliwość, zaangażowanie i poczucie humoru. W pracy z najmłodszymi zależy mi na tym, aby dzieci poznawały świat przez działanie i doświadczanie, aby podejmowały próby, popełniały błędy, a dzięki otrzymywanemu wsparciu i odrobinie zachęty podejmowały kolejne próby. ,,Nikt bowiem nie nauczył się jeździć na rowerze tylko czytając o tym książkę.”
mgr Magdalena Gałązka
mgr Magdalena GałązkaNauczyciel mianowany
Staż pracy: 17 lat.
Moją wielką pasją jest praca z dziećmi. Każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Staram się kształtować w dzieciach twórczą postawę, rozwijać ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Moje motto w pracy to: „Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” (Janusz Korczak). W wolnym czasie lubię podróżować i poznawać nowe miejsca. Kocham muzykę, śpiew, taniec i staram się zarazić tą miłością wszystkich dookoła.
mgr Katarzyna Kłosowska
mgr Katarzyna KłosowskaNauczyciel dyplomowany
Jestem nauczycielem z 16-letnim doświadczeniem pedagogicznym. Charakteryzuje mnie zaangażowanie i kreatywne podejście do wykonywanego zawodu, które mimo upływu lat nie zmienia się. Wzrusza mnie i napawa dumą obserwowana u dzieci naturalna ciekawość świata, szczerość oraz niezwykła pomysłowość i wyobraźnia. Z ogromną satysfakcją obserwuję jak dzieci rozwijają swoje umiejętności, pokonując różne trudności i bariery. W chwilach wolnych z pasją rozwiązuję sudoku.
mgr Katarzyna Barszczowska
mgr Katarzyna BarszczowskaNauczyciel mianowany
Staż pracy: 10 lat
Interesuję się literaturą pedagogiczną dotyczącą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W wolnym czasie chętnie szukam inspiracji prac plastycznych, które wykorzystuję w pracy z przedszkolakami. Muzyka to moja pasja, którą staram się zarażać swoich wychowanków.
mgr Edyta Friedrich
mgr Edyta FriedrichNauczyciel mianowany
Staż pracy – 8 lat
Ukończyłam studia z zakresu wychowania przedszkolnego i surdopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Obecnie jestem w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych potrzebnych do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Moje zainteresowania zawodowe to wdrażanie technologii informacyjnych do pracy z dziećmi, drama – pantomima i inne metody rozwijające twórcze myślenie oraz matematyka dziecięca. Wolny czas chętnie spędzam słuchając muzyki, zwłaszcza tej granej na żywo, czytając książki, wędrując po lesie lub po górach. Interesują mnie również podróże.
mgr Sylwia Wirowska
mgr Sylwia Wirowska
Praca nauczyciela nie jest dla mnie tylko zawodem, ale również jest pasją, ponieważ daje mi ona wiele satysfakcji i radości. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale nauk pedagogicznych o kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną oraz Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Posiadam kwalifikacje o specjalności wychowanie zdrowotne i korekcyjne. Bezustannie podnoszę swoje kwalifikacje ze szczególnym zainteresowaniem w dziedzinie wczesnej interwencji i rozwoju psychoruchowego małego dziecka oraz korekcji wad postawy.
mgr Magdalena Swornik
mgr Magdalena Swornik
Witam Państwa mam na imię Magdalena i skończyłam Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie na poziomie magistra. W Kasztanowym Ludku pracuję od 4 lat na stanowisku nauczyciela kontraktowego, jednak aby podnieść swoje kwalifikacje, w chwili obecnej ubiegam się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W chwilach wolnych od pracy, lubię odprężyć się czytając książki oraz uprawiając sport.
mgr Magdalena Zając
mgr Magdalena Zając
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W przedszkolu, jako nauczyciel pracuję 6 lat. Moje zainteresowania to: kino, książka, plastyka, matematyka.
mgr Paulina Redlicka
mgr Paulina Redlicka
Od prawie 10 lat jestem Nauczycielem. W 2005 r. ukończyłam Studia licencjackie na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki Społecznej.
W 2007 r. otrzymałam tytuł magistra z zakresu doradztwa i terapii pedagogicznej.
W 2018 r. ukończyłam Studia podyplomowe w zakresie Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość. Jestem osoba otwartą w łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi.
W wolnych chwilach czytam książki, jeżdżę na rowerze, uwielbiam robić zdjęcia zwłaszcza portrety.
mgr Sylwia Orłowska
mgr Sylwia OrłowskaNauczyciel stażysta
Staż zawodowy: 2 lata
Moje zainteresowania dotyczą głównie koncepcji pedagogiki froeblowskiej oraz pedagogiki Marii Montessori. Poza pracą staram się też zagłębiać zagadnienia z zakresu metodyki postępowania edukacyjno-terapeutycznego osób ze spektrum autyzmu. W wolnych chwilach spędzam czas na świeżym powietrzu z dobrą książką w dłoni.
HARMONOGRAM TEATRZYKÓW